Son dakika haberi bulunmamaktadır.
Bebekler Kulübü
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Sitene Ekle | RSS Kaynağı |

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

C Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri

C Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri

Kategori  Kategori : Bebek İsimleri
Yorumlar  Yorum Sayısı :
Okunma  Okunma : 3774
Tarih  Tarih : 18 Ocak 2012, 23:54

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 

                              C HARFİ İLE BAŞLAYAN BEBEK İSİMLERİ

CABBAR      Güç ve kuvvet sahibi kimse      ERKEK

CABGU     1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.     ERKEK
CABİRE     (bkz. Cabir).     KIZ
CABİYE     1. Hazine 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.     KIZ
CAFER     Küçük akarsu     ERKEK
CAHİD     Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'anı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.     ERKEK
CAHİDE     Çalışıp çabalayan.     KIZ
CAHİT     Çalışan çaba gösteren / İnatçıayak direyen     ERKEK
CAHİZ     1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebû Osman, Basra Mutezile kelamcılannın ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.     ERKEK
CAİZ     1. Geç2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, seran yasaklanmayan her fiili içerir.     ERKEK
CAİZE     1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.     KIZ
CALİB     Çekici, celbedici, cazib.     ERKEK
CALİBE     Kendine çeken, celbeden, çekici.     KIZ
CALP     güçlü     ERKEK
CAN     Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık     KIZ/ERKEK
CANAL     1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol.     KIZ/ERKEK
CANALP     Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit.     ERKEK
CANAN     Gönülden sevilmiş, yar.     KIZ
CANAŞ     arkadaş, sevgili     KIZ
CANAY     Ay gibi temiz, saf, parlak kimse.     KIZ/ERKEK
CANAYDIN     Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse.     ERKEK
CANBEK     1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636)     ERKEK
CANBER     sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam     ERKEK
CANBERK     Güçlü, sağlam kimse.     ERKEK
CANBEY     Canım gibi sevgili.     ERKEK
CANBULAT     Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi.     ERKEK
CANDAN     1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış.     KIZ
CANDANER     İçten, samimi, dost kimse.     ERKEK
CANDAR     1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız.     ERKEK
CANDAŞ     Candan, değerli dost     ERKEK
CANDEĞER     Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.     ERKEK
CANDEMİR     Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli.     ERKEK
CANDOĞAN     Cana doğan.     ERKEK
CANEDA     İçten, sevimli kişi     KIZ
CANEL     İçten uzatılan el, dostluk eli.     KIZ/ERKEK
CANER     Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim.     ERKEK
CANFEDA     Canım veren, özverili kimse. Canfeda Hatun III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesi ydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı.     ERKEK/KIZ
CANFER     1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın.     ERKEK
CANFEZA     Müzikte bileşik bir makam     KIZ
CANGİRAY     Kuvvetli, kudretli ve sevecen kişi     ERKEK
CANGÜL     1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse.     KIZ
CANGÜN     Doğduğu gün çok sevinilen kimse.     ERKEK
CANGÜR     Canlı, neşeli kimse.     ERKEK
CANHANIM     cana yakın hanımefendi     KIZ
CANİB     Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.     KIZ
CANİP     Ön taraf, cihet.     KIZ
CANİPEK     Yumuşak huylu (kimse).     KIZ
CANKAN     Soyu temiz, asil kimse.     ERKEK
CANKAT     cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın     ERKEK
CANKIZ     Sevilen, sevimli, şirin kız     KIZ
CANKUT     1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse.     ERKEK
CANNUR     Özü aydınlık, nurlu kimse.     KIZ
CANOL     Canım ol, can gibi içten ol.     ERKEK
CANÖZ     kişinin kendi öz canı, öz can     ERKEK
CANÖZLEM     tatlı özlem     KIZ
CANPOLAT     canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse     ERKEK
CANRUBA     Gönül alan, sevgili.     KIZ
CANSAL     Can ve sal kelimelerinden birleşik isim.     ERKEK
CANSEL     Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.     KIZ
CANSEN     Sevilmeye değer kişi     KIZ/ERKEK
CANSER     Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık     KIZ/ERKEK
CANSES     Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık     KIZ
CANSET     Küçük kraliçe, prenses.     KIZ
CANSEVER     Canım gibisin, canımsın.     KIZ
CANSIN     Canım gibisin, canımsın.     KIZ/ERKEK
CANSOY     Asil, soylu, cana yakın.     ERKEK
CANSU     1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.     KIZ
CANSUN     1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.     KIZ/ERKEK
CANSUNAR     yaşam verir diriltir     ERKEK
CANSUNAY     yaşam sun ve Ay gibi güzel ol     ERKEK
CANTEKİN     Tek can, eşsiz can.     ERKEK
CANTEZ     Tez canlı, aceleci.     ERKEK
CANTÜRK     İyi hasletlere sahip Türk.     ERKEK
CANVER     Canlı, haşere.     ERKEK
CARULLAH     Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri Müfessir, alim.     ERKEK
CAVİD     Baki, daimi, ebedi     ERKEK
CAVİDAN     Sürekli, kalıcı olan, sonsuz.     KIZ
CAVİDE     Sürekli, kalıcı olan, sonsuz.     KIZ
CAVİT     Sonsuz, ebedi     ERKEK
CAVLAN     Büyük çağlayan.     ERKEK/KIZ
CAVlT     Baki, daimi, ebedi     ERKEK
CAYMAZ     sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez     ERKEK
CAZİM     1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed Türk şair(1725).     ERKEK
CEBBAR     1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allanın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.     ERKEK
CEBEL     1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.     ERKEK
CEBERUT     İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad.     ERKEK
CEBİR     1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.     ERKEK
CEBİRE     1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.     KIZ
CEBRAİL     1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allah'ın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer Batı Karahanlı hükümdar(1099-1102).     ERKEK
CEDİS     Arabistanm yerli kabilelerinden birinin adı.     ERKEK
CEHDİ     Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren.     ERKEK
CEHİD     Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.     ERKEK
CEHİT     Çalışma, çabalama, uğraşma.     ERKEK
CEHVEN     Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi.     ERKEK/KIZ
CELADET     1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık     ERKEK
CELAL     Büyüklük, yücelik - Öfke, kıgınlık     ERKEK
CELALEDDİN     1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah Son Harizm hükümdarı(Öl. 1231). Celaleddin Rumi Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır.     ERKEK
CELALETTİN     Büyüklük ululuk, hışım     ERKEK
CELASUN     1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz.     ERKEK
CELAYİR     Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır.     ERKEK
CELİL     Büyük, yüce     ERKEK
CELİLAY     Ulu, yüce ay.     ERKEK/KIZ
CELİLE     Büyük, ulu.     KIZ
CELVET     1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir.     ERKEK
Celvetiye     Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.     KIZ
CEM     Hükümdar, şah     ERKEK
CEMAL     Güzel yüz - Yüz güzelliği     ERKEK
CEMALETTİN     Güzellik taşıyan     ERKEK
CEMALLEDDİN     1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. elCevad elİsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.     ERKEK
CEMALULLAH     Allah'ın lütfü, bağışı.     ERKEK
CEMAN     1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili.     KIZ
CEMANUR     Yüz nuru, güzellik     KIZ
CEMİL     Güzel yakışıklı erkek - İyilikle anma     ERKEK
CEMİLE     Hatır hoşluğu için yapılan hareket.     KIZ
CEMİNUR     Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse.     KIZ
CEMRE     Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi     KIZ
CEMŞASB     1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu.     ERKEK
CEMŞİD     Cemşasb'ın babası.     ERKEK
CENAB     "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenabı Hakk, Cenabı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır.     ERKEK
CENAN     Yürek, gönül kalp     KIZ/ERKEK
CENAP     Şeref, onur     ERKEK
CENGAVER     Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.     ERKEK
CENGEL     Orman.     ERKEK
CENGER     Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.     ERKEK
CENGİZ     Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine b     ERKEK
CENGİZHAN     Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar     ERKEK
CENK     Savaş     ERKEK
CENKER     İyi savaşan, savaşçı.     ERKEK
CENNET     Çok güzel yer. İyilik yapanların, günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.     KIZ
CEREN     Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir.     KIZ
CERİB     Hububat için kullanılan bir ölçek.     ERKEK/KIZ
CERİR     İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır. '     ERKEK
CERİT     1. Verimsiz çorak y2. Bekar.     ERKEK
CESARET     Yüreklilik, korkusuzluk.     ERKEK/KIZ
CESİM     İri, büyük, kocaman, ulu, mühim.     ERKEK
CESİMİ     İri, büyük.     ERKEK
CESUR     Cesaretli, gözüpek, korkusuz     ERKEK
CEVAD     1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.     ERKEK
CEVAHİR     Mücevher, değerli süs taşı     ERKEK
CEVAN     Genç, taze, delikanlı. Cüvan şeklinde kullanılabilir.     ERKEK
CEVAT     İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk     ERKEK
CEVDET     Olgunluk, büyüklük - Kusursuzluk     ERKEK
CEVHER     Bir şeyin özü. Güç, enerji.     KIZ/ERKEK
CEVHERE     Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.     KIZ
CEVRİYE     Eziyet, cefa, sıkıntı     KIZ
CEVVAL     Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı.     ERKEK
CEVZA     İkizler burcunun eski adı     KIZ
CEYDA     İnce uzun boyunlu ve güzel     KIZ
CEYDAHAN     İnce uzun boyunlu ve güzel     KIZ
CEYHAN     Güney Anadolu'da Toroslar'dan doğan ve Akdeniz'e dökülen nehir.     KIZ/ERKEK
CEYHUN     1. Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş olduğu ad. 2. Tevrat'a göre cennetin 4 nehrinden biri.     ERKEK
CEYLA     İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.     KIZ
CEYLAN     Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.     KIZ
CEYLİN     Cennetin kapısı, Yaprağın üzerinde, güneş ışığında parlayan yağmur damlası.     KIZ
CEYLİNAZ     Cennetin kapısında görevli melek     KIZ
CEZLAN     Mutlu.     ERKEK/KIZ
CEZMİ     Kesin karar veren     ERKEK
CEZMİYE     Kesin karar veren     KIZ
CEZRİ     Kökle ilgili, kökten.     ERKEK
CEZZAR     Deve kasabı. Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Paşa(?Akka 1804). Osmanlı vezirlerindcndir.     ERKEK
CIVILTI     Ufak kuşların, civcivlerin ötüşürken çıkardıkları tatlı ses     KIZ
CİHAN     Dünya, alem     KIZ/ERKEK
CİHANBANU     Dünya hükümdarı.     KIZ
CİHANDARŞAH     Delhi, TürkHind İmparatorlan'nm 13.'sü olup Şah Alem Bahadır'ın büyük oğludur.     ERKEK
CİHANDİDE     Dünyayı gezip görmüş.     ERKEK/KIZ
CİHANEFRUZ     Dünyayı parlatan, aydınlatan.     KIZ
CİHANER     Dünyaya bedel kişi, yiğit.     ERKEK
CİHANFER     Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı.     KIZ
CİHANGİR     Dünyaya egemen olan     ERKEK
CİHANGÜL     Dünya, alem     KIZ
CİHANMERT     Dünyaya bedel kişi, yiğit.     ERKEK
CİHANNUR     Alemi aydınlatan nurlu ışık.     KIZ
CİHANSER     Cihan'ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.     KIZ
CİHANSUZ     1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad.     KIZ
CİHANŞAH     Cihan'ın şah'ı. KaraKoyunlu padişahlarından Timur'un ölümünden sonra kaybedilen yerleri geri almıştır.     ERKEK
CİHAT     Din uğruna savaşan     ERKEK
CİLASUN     Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz.     ERKEK
CİLİ     Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.     KIZ
CİLVE     1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin(Türk yüz görümlüğü) adıdır.     KIZ
CİLVENAZ     Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran     KIZ
CİNAN     Cenneüer, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.     KIZ
CİNDORUK     bir dağın en yüksek noktası, doruğu     ERKEK
CİNUÇEN     Üstün, galip, zafer kazanmış.     ERKEK
CİRYAL     1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.     KIZ
CİVAN     Yeni yetme, körpe, genç     KIZ/ERKEK
CİVANBAHT     Mutlu, şanslı (kimse).     ERKEK
CİVANMERT     Cömert, eli açık genç, delikanlı.     ERKEK
COŞAN     Coşku duyan, heyecanlı (kimse).     ERKEK
COŞAR     taşarak kabına sığmaz, coşkun     ERKEK
COŞKU     olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan     ERKEK
COŞKUN     1. Coşmuş, galeyana gelmiş. 2. Duyarlı, aşın hareketli.     ERKEK
COŞKUNAY     kabına sığmayan ve Ay gibi güzel olan     ERKEK
COŞKUNER     Coşan kimse.     ERKEK
COŞKUNSU     Sel, gürültüyle akan su.     ERKEK
CÖMERT     1. Elinde olanı harcayan, eli açık. 2. Başkalarına yardımdan kaçınmayan.     ERKEK
CUDİ     1. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.     ERKEK
CUDİYE     1. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.     KIZ
CUMA     Müslümanlar için haftanın kutsal günü     ERKEK
CUMALİ     Cuma günü doğan.     ERKEK
CUMHUR     Topluluk, kalabalık     ERKEK
CÜBEYR     Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir.     ERKEK
CÜHEYNE     Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz Vadi'l Kura arasında yaşamaktadırlar.     ERKEK
CÜMANE     Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi.     KIZ
CÜNEYD     1. Küçük asker, askercik. Cüneydi Bağdadi Ünlü mutasavvıf.     ERKEK
CÜNEYT     İyi ata binen binici     ERKEK

 
Bu haberi paylaş: Google Favorilerime Ekle Google Facebook'a GönderFacebook Yahoo'ya EkleYahoo Digg'e EkleDigg Del.icio.us'a EkleDel.icio.us
  
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et

Bebek İsimleri

En Çok Okunan Haberler

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler çeşitli kaynaklardan derlenmiş bilgilerdir ve tedavi amaçlı kullanılamaz.Yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden ve sitedeki haberlere yapılan yorumlardan Bebeklerkulubu.com sorumlu değildir. © 2007-2015 Bebeklerkulubu.com Tüm hakları saklıdır
RSS Kaynağı | Yazar Girişi

Gizlilik Politikamız |İletişim : bilgi@bebeklerkulubu.com

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi