Son dakika haberi bulunmamaktadır.
Bebekler Kulübü
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Sitene Ekle | RSS Kaynağı |

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

D İle Başlayan Bebek İsimleri

D İle Başlayan Bebek İsimleri

Kategori  Kategori : Bebek İsimleri
Yorumlar  Yorum Sayısı :
Okunma  Okunma : 5010
Tarih  Tarih : 24 Ocak 2012, 17:52

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 

                                            D İLE BAŞLAYAN BEBEK İSİMLERİ


DADAŞ      1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.      ERKEK
DAFİ     1. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.     ERKEK
DAĞAŞAN     Dağaşan.     ERKEK
DAĞDELEN     Dağaşan.     ERKEK
DAĞHAN     Eski Türklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.     KIZ/ERKEK
DAĞLI     dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse     ERKEK
DAĞTEKİN     Dağaşan.     ERKEK
DAHHAK     Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır.     ERKEK
DAHİ     Üstün zeka sahibi.     ERKEK
DAHİYE     Üstün zeka sahibi.     KIZ
DAİM     Devamlı sürekli, her zaman.     ERKEK
DAL     ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri     KIZ
DALAN     1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.     ERKEK
DALAY     Deniz.     KIZ
DALAYER     Deniz adamı.     ERKEK
DALBAŞAR     saldır ve başarıya ulaş     ERKEK
DALCA     dal gibi, dala benzer     ERKEK
DALDAL     Kahraman, yiğit-     ERKEK
DALGA     1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi.     KIZ/ERKEK
DALIM     dal gibi güzel olanım     ERKEK
DALİNCE     dal gibi ince yapılı     ERKEK
DALOKAY     Çok beğenilen.     ERKEK
DALSAR     saldır ve sar, saldır ve kuşat     ERKEK
DALYA     Yıldız çiçeği, Kar çiçeği     KIZ
DAMAN     1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.     ERKEK
DAMLA     1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.     KIZ
DANA     1. Bilen, bilici, bilgin.     ERKEK
DANİŞ     Bilgi, bilme, danışma     ERKEK
DANİYAL     Beni İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır a) Babillilere esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.     ERKEK
DARCAN     1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.     ERKEK
DARDOĞAN     zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan     ERKEK
DAREKUTNİ     Ebu'lHasen Ali b. ÖmTanınmış muhaddislerdendir(917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.     ERKEK
DARGA     Başkan, lider.     ERKEK
DARİMİ     Ebû Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebû İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerlEn meşhur eseri Camiu'sSahih'dir.     ERKEK
DAVUD     Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'anı Kerim'de 16 yerde ismi geçTürk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.     ERKEK
DAVUT     Davut peygamberin adı     ERKEK
DAYANÇ     katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış     ERKEK
DEDE     1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. - Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullan     ERKEK
DEFİNE     1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal.     KIZ
DEFNE     Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki     KIZ
DEĞER     1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar.     KIZ/ERKEK
DEHA     İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta     ERKEK
DEHNA     Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı.     ERKEK/KIZ
DEHRİ     Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz.     KIZ
DELAL     İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve.     ERKEK/KIZ
DELFİN     Yunus balığı     KIZ
DELİSTAN     İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe.     KIZ
DEMET     1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.     KIZ
DEMİ     Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy     KIZ
DEMİR     Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.     ERKEK
DEMİRAĞ     Demirden ağ.     ERKEK
DEMİRALP     Demir gibi sağlam ve yiğit.     ERKEK
DEMİRAY     Demir gibi.     ERKEK
DEMİRBİLEK     sağlam bilekli, güçlü kimse     ERKEK
DEMİRBÜKEN     demiri bükebilecek denli yiğit kimse     ERKEK
DEMİRCAN     Özü demir gibi sağlam     ERKEK
DEMİRDELEN     demiri delebilecek güçte olan     ERKEK
DEMİREL     Demir gibi güçlü eli olan.     ERKEK
DEMİRER     Demir gibi güçlü kimse.     ERKEK
DEMİRGÜÇ     sağlam ve güçlü kimse     ERKEK
DEMİRHAN     Güçlü hükümdar.     ERKEK
DEMİRKAN     Güçlü soydan gelen.     ERKEK
DEMİRKAYA     demir ve kaya gibi sağlam kimse     ERKEK
DEMİRKIRAN     güçlü kimse, babayiğit     ERKEK
DEMİRMAN     Demir gibi güçlü sağlam kimse.     ERKEK
DEMİROK     sağlam ok, demirden yapılmış ok     ERKEK
DEMİROL     demir gibi güçlü ol     ERKEK
DEMİRÖZ     Özü demir gibi güçlü olan.     ERKEK
DEMİRŞAH     Güçlü hükümdar.     ERKEK
DEMİRTAŞ     demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle     ERKEK
DEMİRTEKİN     Güçlü hükümdar.     ERKEK
DEMİRTİKEN     demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade     ERKEK
DEMİRTUĞ     demirden yapılmış sorguç     ERKEK
DEMİRTÜRK     demir gibi Türk     ERKEK
DEMİRYÜREK     yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse     ERKEK
DEMRE     Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer     KIZ
DEMREN     Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası.     ERKEK
DENGİZ     1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.     ERKEK
DENGİZER     Denizci.     ERKEK
DENİZ     1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.     KIZ/ERKEK
DENİZALP     Yiğit denizci.     ERKEK
DENİZCAN     Yiğit denizci.     ERKEK
DENİZER     Deniz adamı, denizci.     ERKEK
DENİZHAN     1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.     ERKEK
DENKTAŞ     Akran, aynı yaşta     ERKEK
DERBEND     Kapılar kapısı.     ERKEK
DEREM     Para, akçe.     ERKEK/KIZ
DEREN     Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.     KIZ/ERKEK
DERİM     Çadır.     KIZ/ERKEK
DERİN     İçeriği geniş olan, yürekten gelen     KIZ/ERKEK
DERKAVA     Afrika'nın kuzeybatısında, FasCezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı.     ERKEK
DERKAVİ     Derkava'ya mensup.     ERKEK
DERMAN     Güç     ERKEK
DERSU     Hepsi, kamilen, baştan başa hep.     KIZ/ERKEK
DERVİŞ     Tarikata girmiş - Hoşgörülü, alçakgönüllü     ERKEK
DERYA     büyük deniz, engin bilgili, çok,     KIZ/ERKEK
DERYAB     Akıllı, anlayışlı.     ERKEK/KIZ
DERYACE     1. Küçük deniz. 2. Göl.     KIZ
DERYADİL     Gönlü geniş, herşeyi hoş gören.     KIZ
DERYANUR     Bilgisiyle ışık saçan.     KIZ
DESEN     Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri     KIZ
DESTAN     Tarih öncesi Tanrı ve kahramanlarıyla ilgili olağanüstü olayları konu alan manzume, Efsane     KIZ/ERKEK
DESTE     1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri.     KIZ
DESTEGÜL     Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.     KIZ
DESTİNA     Kader, Nar çiçeği     KIZ
DEVA     İlaç. Çare, tedbir.     ERKEK/KIZ
DEVAN     1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek.     ERKEK
DEVİN     Hareket, kımıldanış     KIZ
DEVİNSU     Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.     KIZ
DEVLEDDİN     Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.     ERKEK
DEVLET     Bütün Ulus     KIZ/ERKEK
DEVLETŞAH     XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı.     ERKEK
DEVLETTİN     Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü.     ERKEK
DEVRAN     Zaman; devir     KIZ/ERKEK
DEVRİM     1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.     KIZ/ERKEK
DEVRİN     Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.     KIZ
DİBA     Çiçek desenli ipek kumaş - Sevgilinin yüzü     KIZ
DİBACE     1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü sayfalan.     KIZ
DİCLE     Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri.     KIZ
DİCLEHAN     Dicle'nin hükümdarı.     ERKEK
DİDAR     Güzel yüz. Görme.     KIZ
DİDE     Göz, göz bebeği     KIZ
DİDEM     Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim     KIZ
DİHYE     Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah(s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail(a.s.)'in bazen DihyetülKelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.     ERKEK
DİKÇAM     Çam gibi uzun. Metanetli.     ERKEK
DİKİLEREK     oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri     KIZ
DİKMEN     1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.     ERKEK
DİLA     Ey gönlümü çalan anlamında hitap, Güzel ve hoşgörülü     KIZ
DİLAĞSU     Nehirdeki en güzel su damlası     KIZ
DİLAN     Gönüllerce olan, yürekler dolusu.     KIZ
DİLARA     Gönül alan, gönül okşayan.     KIZ
DİLAVER     Yiğit / Yürekli     ERKEK
DİLAVİZ     Gönlün takıldığı, gönüle takılan.     KIZ
DİLAY     Gönle ışık saçan, ay kadar güzel     KIZ
DİLAZAD     Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür.     ERKEK
DİLBAZ     1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş görünen.     KIZ
DİLBER     Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.     KIZ
DİLBERAN     Dilberler, güzeller     KIZ
DİLBERAY     Ay gibi güzel kadın     KIZ
DİLBESTE     Gönül bağlamış, aşık.     KIZ
DİLDAR     Gönlü baskı altında tutan sevgili     KIZ
DİLDE     Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse     KIZ
DİLDEREN     Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.     KIZ
DİLEFRUZ     Gönül aydınlatan.     KIZ
DİLEGE     güzel konuşan kimse     KIZ
DİLEK     1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme.     KIZ
DİLEM     Gönül ilacı     KIZ
DİLER     Dilemek eyleminden     KIZ
DİLERCAN     Dilekte, istekte bulunan.     ERKEK
DİLFERAH     Gönlü ferah, sevinçli.     KIZ
DİLFEZA     Gönlü genişleten, gönlü artıran.     KIZ
DİLFÜRUZ     Gönüle ferahlık veren, sevindiren.     KIZ
DİLGE     Güzel konuşan kimse.     KIZ/ERKEK
DİLHAN     İçten ve yürekten konuşan     KIZ
DİLHUN     içi kan ağlayan.     ERKEK
DİLKESTE     Gönül çekici.     KIZ
DİLMAÇ     Çeviri yapan kimse     KIZ/ERKEK
DİLMAN     Güzel konuşan     ERKEK
DİLMEN     Güzel konuşan     ERKEK
DİLNİŞİN     Gönülde yer tutan, hoş, güzel     KIZ
DİLNUR     Gönlü nurlu.     KIZ
DİLRAH     Gönül yolu.     KIZ
DİLRUBA     Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan     KIZ
DİLRÜBA     Gönlü şen, dertsiz     KIZ
DİLSAFA     Gönlü şen, rahat, dertsiz.     ERKEK
DİLSAZ     Gönül yapan.     ERKEK
DİLSEREN     Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.     KIZ
DİLSU     Dil+Su     KIZ
DİLSUZ     Gönül yakan, yürek yakıcı.     KIZ
DİLŞAD     Gönlü hoş     KIZ
DİLŞAH     Gönül şahı, sevgili, sultan.     KIZ
DİLŞÜKUFE     Gönül çiçeği.     KIZ
DİNÇ     Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı.     ERKEK
DİNÇAY     Kuvvetli ay.     ERKEK
DİNÇEL     Güçlü el.     KIZ
DİNÇER     Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit.     ERKEK
DİNDAR     Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse.     ERKEK
DİNİZ     Sakin, dingin.     KIZ
DİRAHŞAN     Parlak, parlayan.     KIZ
DİRAYET     Zeka, bilgi, kavrayış.     ERKEK/KIZ
DİREM     1. Akça, para. 2. Gümüş para.     ERKEK
DİREN     Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç     KIZ/ERKEK
DİRENÇ     Karşı koyan kuvvet, mukavemet.     ERKEK
DİRİCAN     Güçlü, canlı kimse.     ERKEK
DİRİĞ     Esirgeme, acıma.     ERKEK
DİRİL     dirilmekten buyruk; el dokuması bez     KIZ
DİRİM     Yaşama gücü     ERKEK
DİRSEHAN     Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.     KIZ/ERKEK
DİRSEKAN     Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.     KIZ
DİYAR     Memleket, Ülke     KIZ
DİZDAR     Kale muhafızı.     ERKEK
DOĞA     Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.     KIZ/ERKEK
DOĞAÇ     Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem     ERKEK
DOĞAN     Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.     ERKEK
DOĞANALP     Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.     ERKEK
DOĞANAY     Ayın ilk günleri.     ERKEK
DOĞANBEY     Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey     ERKEK
DOĞANBİKE     Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.     KIZ
DOĞANER     Güçlü, kuvvetli, yiğit.     ERKEK
DOĞANGÜN     Sabahın ilk ışıklan.     ERKEK
DOĞANHAN     Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han     ERKEK
DOĞANNUR     Nurun doğması.     KIZ
DOĞANTEN     Şafak vakti.     ERKEK
DOĞAY     Ayın doğması.     ERKEK
DOĞU     1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.     KIZ/ERKEK
DOĞUHAN     Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.     ERKEK
DOĞUKAN     Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.     ERKEK
DOĞUŞ     Yaradılış     ERKEK
DOLUNAY     Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam     KIZ/ERKEK
DONAT     Giyindir, teçhiz et anlamında     ERKEK
DORA     Doruk, zirve     ERKEK/KIZ
DORUK     Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz. - Ulaşılması en zor, zirve     ERKEK
DORUKHAN     Hanlar hanı     ERKEK
DOYUM     Ganimet almış.     KIZ
DÖNDÜ     1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.     KIZ
DÖNE     Karşı ziyarette bulunma.     KIZ
DUCİHAN     İki cihan, dünya ve ahiret.     KIZ
DUDU     1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi. 3. Abla, yaşlı ermeni kadın.     KIZ
DUHA     1. Kuşluk vakti. 2. Kur'anı Kerim'de 93. surenin ismi. Kız ve erkek adı olarak kullanılır.     ERKEK/KIZ
DUHAN     Duaların en yücesi     Erkek
DUHTER     Kerime, kız.     KIZ
DUMAN     Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz     ERKEK
DUMRUL     Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı.     ERKEK
DURAK     1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları y2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.     ERKEK
DURALİ     Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.     ERKEK/KIZ
DURAN     Hareketsiz halde bulunan, sabit.     ERKEK
DURANAY     Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman.     KIZ
DURCAN     Canlı kal, ömrün uzun olsun.     ERKEK
DURDU     (bkz. Dursaliha).     KIZ
DURHAL     Hal üzere kal, olduğun gibi kal     ERKEK
DURKADIN     (bkz. Dursaliha).     KIZ
DURKAYA     Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim.     ERKEK
DURMUŞ     Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad.     ERKEK
DURNA     Bir cins kuş. Turna.     ERKEK
DURSALİHA     Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad.     KIZ
DURSUN     Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad.     ERKEK
DURSUNALİ     Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.*     ERKEK
DURU     Saf, berrak.     KIZ
DURUALP     Özü temiz yiğit.     ERKEK
DURUCAN     Özü temiz yiğit.     ERKEK
DURUGÜL     Temiz, saf gül.     KIZ
DURUHAN     Özü temiz yiğit.     KIZ
DURUKAN     Kanı saf, berrak.     ERKEK
DURUL     1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.     ERKEK
DURUSAN     Temiz olarak tanınmış kimse.     ERKEK
DURUSOY     Temiz olarak tanınmış kimse.     KIZ
DUYAL     Duygulu duyarlı çabuk duygulanan     ERKEK
DUYGU     1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.     KIZ
DUYGUN     Duygulu, hassas, hisli kişi.     KIZ
DUYGUNİSA     Duygulu, hassas kadın.     KIZ
DUYSAL     Duymakla, hissetmekle ilgili olan.     KIZ
DÜCANE     sahabei kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.     ERKEK
DÜDEN     1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap.     KIZ/ERKEK
DÜLFİN     Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim.     KIZ
DÜNDAR     Artçı asker, birliği koruyan asker     ERKEK
DÜNYA     İçinde yaşadığımız gezegen     KIZ/ERKEK
DÜRDANE     İnci tanesi     KIZ
DÜREFŞAN     1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız.     KIZ
DÜRİYYE     1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.     KIZ
DÜRNUR     İnci ışığı.     KIZ
DÜRRE     İnci tanesi.     KIZ
DÜRRİYE     İnci gibi parlayan     KIZ
DÜRÜST     1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.     ERKEK
DÜRVEŞ     İnci gibi.     KIZ
DÜŞ     Hayal, rüya, güzel rüya.     KIZ
DÜŞÜM     Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında.     KIZ
DÜZEY     Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan.     KIZ/ERKEK
DÜZGÜN     1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş, tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda, rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya.     KIZ/ERKEK
Bu haberi paylaş: Google Favorilerime Ekle Google Facebook'a GönderFacebook Yahoo'ya EkleYahoo Digg'e EkleDigg Del.icio.us'a EkleDel.icio.us
  
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et

Bebek İsimleri

En Çok Okunan Haberler

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler çeşitli kaynaklardan derlenmiş bilgilerdir ve tedavi amaçlı kullanılamaz.Yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden ve sitedeki haberlere yapılan yorumlardan Bebeklerkulubu.com sorumlu değildir. © 2007-2015 Bebeklerkulubu.com Tüm hakları saklıdır
RSS Kaynağı | Yazar Girişi

Gizlilik Politikamız |İletişim : bilgi@bebeklerkulubu.com

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi